zapraszam ponownie wyrażeń angielsko-języcznych
     Brda - rzeka legenda wędkarskich pokoleń, długości 238 km wypływa z jeziora Smołowo w okolicach Miastka przepływa przez kilkanaście jezior i wpada do Wisły w Bydgoszczy. Właśnie jeziora dzielą rzekę na odcinki o zróżnicowanym rybostanie, nas oczywiście najbardziej interesują zasiedlane przez pstrąga potokowego i lipienia. Pierwszy z nich rozpoczyna się poniżej m. Nowa Brda i jest podchowalnikiem wylęgu, o niskiej dość czystej wodzie. Z wymiarowymi pstrągami możemy spotkać się tylko w okresie przed i potarłowym. Dopiero poniżej mostu na drodze Przechlewo - Koczała możemy spotkać większego pstrąga. Jednak znaczna głębokość i muliste dno wykluczają brodzenie i uniemożliwiają podanie naszych much rybom. Niezłe wyniki możemy mieć tylko w czerwcu podczas rójki jętki majowej. Z podobną sytuacją spotkamy się na prawobrzeżnym dopływie - Kuźni, gdzie pstrągi dorastające do znacznych rozmiarów znajdują schronienie pod liśćmi nenufarów i w innej roślinności zanurzonej.
Następnym