powrót
wyrażeń angielsko-języcznych
     Wymachy w rzucie pod kijem wykonujemy dokładnie tak samo jak w rzucie klasycznym. Różnica polega na tym, że pętlę tworzymy pod prostującym się sznurem, a nie nad nim. Nie jest to często wykonywany rzut, ale w określonych sytuacjach bardzo pomocny, wykonujemy go chcąc położyć muszkę pod zwieszającymi się nad wodą gałęziami.  fazy unoszenia i opuszczania kija podczas wymachówW czasie wykonywania pociągnięcia sznura (tempo "1" i "2") unosimy do góry rękę z kijem, a opuszczamy ją w czasie przerwy na jego prostowanie (tempo "i" ).

Dzięki takiemu prowadzeniu ręki podczas wymachów, poszczególne fazy przemieszczania się sznura podczas wykonywania wymachów wyglądają następująco:Kładąc muszkę, zatrzymujemy na chwilę prowadzenie kija i w chwili prostowania się linki pochylamy go do poziomu, pozwalając muszce swobodnie opaść.

Teraz żaden pstrąg, ani siwy kardynał żerując pod gałęziami, nie mogą czuć się bezpiecznie, bo potrafimy podać im naszą muszkę.