wyrażeń angielsko-języcznych
    Rzut skandynawski jest podobny do klasycznego. Wykonując go nadajemy większą prędkość lince przez pociąganie i popuszczanie jej lewą ręką w trakcie wymachów. Dzięki temu możemy posłać muchę dalej niż rzutem klasycznym. Rzut ten wymaga dobrej koordynacji ruchów obu rąk. Jest to ciężka i dość trudna do opanowania technika. Cały rzut składa się z czterech faz:
I - podrywamy sznur z wody jednocześnie ściągając go lewą ręką,
II - podczas prostowania się linki za naszymi plecami trochę jej dodajemy,
III - jeszcze raz ściągamy linkę podczas wymachu do przodu,
IV - wypuszczamy linkę z lewej ręki w czasie jej prostowania przed nami.
Wszystkie te ruchy musimy wykonywać dynamicznie.