zapraszam ponownie
wyrażeń angielsko-języcznych
     AFTM skrót od Association of Fishing Tackle Makers - Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Wędkarskiego wprowadziło swego czasu jednolite oznaczenie dla produkowanych przez siebie sznurów. Ustalając skalę od 1 do 12 przypisało każdemu jej stopniowi odpowiednią wagę w gramach. Jest to waga pierwszych 10 yardów sznura, czyli 9,30 m. Teraz producenci wędzisk mogli podawać takie same oznaczenia na swoich kijach, dopasowując ciężar sznura do jego wytrzymałości. Stosowanie lżejszych sznurów w stosunku do numeracji kija nie jest wskazane, ze względu na zwiększony wysiłek wędkarza przy wykonywaniu rzutu podczas wietrznej pogody. Stosowanie cięższych linek doprowadzić może do zmęczenia materiału i uszkodzenia kija. Dla ułatwienia skompletowania właściwego zestawu producenci kołowrotków też zaczęli podawać na nich numeracją AFTM, zapewniającą zmieszczenie określonego sznura wraz z podkładem na szpuli.

Numeracja i odpowiadające im wagi pierwszych 30 stóp sznura.

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Waga w gramach 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 12,0 13,6 15,6 18,2 21,4 24,7
    
Tabelka ta obrazuje nam, jak duże różnice występują pomiędzy sznurami. Nie musimy zapamiętywać tych danych. Wystarczy jeżeli będziemy kompletowali sprzęt dobierając kij, kołowrotek i sznur o tej samej numeracji. Czasami możemy stosować drobne odstępstwa od tej zasady, jednak tylko w przypadkach ścisłego dostosowywania sprzętu do metody łowienia, np. łowiąc na nimfę spod szczytówki możemy stosować cięższy, lub lżejszy sznur, niż odpowiadający numeracji kija.