Strona główna

 

 

Tama
Tama z worków na Prądni

Zlokalizowanie przyczyny tak gwałtownego spadku poziomu wody na rzece Prądnia, cofki i zablokowanie tym samym
swobodnej wędrówki ryb i narybku
Niski poziom wody

ubytek poziomu wody widziany z mnicha 3-go w górę rzeki Prądnia
Tama na prądni

Widoczna różnica poziomu rzeki Prądnia przed tamą z worków i za tamą, również widoczne jest jak skutecznie zagradza
wędrówkę ryb.
Woda z prądni w pryw. stawu

Widok - położenie tamy względem prywatnego mnicha od przeciwległego brzegu rzeki Prądnia do brzegu z prywatnym
mnichem przy stawie
Woda Prądni kierowana do stawu

Widok położenia prywatnej tamy z worków kierującą nurt rzeki Prądnia do prywatnego mnicha i dalej do prywatnego
stawu. Strażnik stoi z nurtem rzeki za tamą z worków.
Minich stawowy

Widok prywatnego mnicha z datą
wykonania, którym jest dokonywany cały pobór wody z rzeki Prądnia.
Woda idzie na staw

Widok prywatnego mnicha wraz z tamą na rzece Prądnia-widoczny napis ,,Ludwik''
I co z tym zrobić

Widok przez drogę(groblę) od rzeki do wlotu całego nurtu przegrodzonej Prądni długość grobi- 8-9m
Spadek wody

Znacznaczący gwałtowny spadek
poziomu wody w rzece widziany z mnicha 1 i 2
Woda w prywatnym stawie

Spieniona woda na skutek szybkiego jej poboru z rzeki prywatnym mnichem na p
rywatny staw
Poziom wody przed mnichem.

Wysoki poziom wody przed mnichem na prywatny staw-około 70cm.w górę rzeki do mostku
Mnich nr. 2

2-gi główny mnich w odległości 3m od pierwszego ten sam niski poziom w rzece
Mnich stawu rybnego Krośnice

Idąc w górę rzeki Prądnia znajduje się 3 -mnich, którym część wody wpływa na staw rybny zakładu rybackiego
Krośnice. Również bardzo niski poziom wody w rzece
poziom a Prądni za "tamą"

poziom rzeki widziany zaraz za tamą z worków-bardzo niski poziom około 10-15cm
Spiętrzona woda Prądni

prywatny mnich przy rzece , w dole znajduje się tama z worków
Tak kradną nam ryby z Prądni

prywatny mnich, którym wpływa cały nurt
rzeki Prądnia na prywatny staw-bez żadnych zastaw czy specjialnych krat zabezpieczających wejście z rzeki ryb i
narybku
"Tama" z worków z piaskiem

tama widziana z prywatnego mnicha lewa strona mnicha- solidna i mocna
Inny widok "tamki"

tama wykonana w odległości - 50cm od prywatnego mnicha z prądem rzeki-skutecznie kierująca cały nurt rzeki na
prywatny staw
Mnich z napisem Ludwik i datą

Tten sam prywatny mnich z napisem Ludwik i datą-w środku widoczna tama z worków w prowadzająca cały nurt rzeki
Prądnia do prywatnego stawu. Napis sugeruje kto jest jego właścicielem


Album zotał przeniesiony na stronę http://home.rybieoko.pl/ssryb/

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone